Ola Oktober-brygga – Sjøgata 37A

  • 1 soverom, 2+1 sengeplass
  • Fra kr. 1150,- pr natt. (ikke tilgjengelig 22. sept- 20.juni)

NB! UTLEIE BARE I SOMMERSESONGEN!

Ola Oktober-brygga er sannsynligvis det eldste av gjestehusene. Byggmesteren, en vefsnbonde ved navn Per Ravassås, brannforsikret brygga allerede i 1861. Navnet har brygga fått fra den mest markante beboeren, nemlig Ole Olsen, også kalt Ola Oktober etter måneden han var født i.

Brygga eies av Vefsn museum.